Quote Được gửi bởi VineP View Post
Lên cho vui thôi bác có gì lên đó, phong tỏa ở nhà cũng chẳng có gì để chộp hết bác à. Mình chỉ có cục rêu xoay qua xoay lại được vài tấm..hihi. Ngóng hình của bác cho box vui
Cám ơn bác đã không giận vì cái còm của em

Một buổi chiều buồn nẫu ruột...

Hoan My View by Sau No, on Flickr