Nhìn CD-CR hạnh phúc và rạng ngời quá! Chúc 2 bạn hạnh phúc :D