Thể theo yêu cầu của chủ thread, BQT tạm đóng thread này lại.
Nếu thread có "trôi", các bác có thể dùng công cụ bookmaks để đánh dấu và tìm lại thread để xem khi cần thiết.
BQT