Tàu về...

Kéo...

Đầy ắp...

Pentax Asahi SP ( F) Super-Takumar 50 f/1.4,Fuji Superia 200,Lab Xixomxibet,Location: Vĩnh Trường/Nha Trang
My Flickr:https://www.flickr.com/photos/milan1412phan_hu_lp/