@vic.: lấy cuộn extra800 để chụp đêm mà toàn chụp ngày hôm nào đưa anh thêm cuộn nữa nhe

Bình yên


Rolleicord, ektar 100