Tiếc quá bài này giờ ko còn hình ảnh nữa, mười mấy năm trước tìm hiểu về máy DSLR vào đọc bài này và nghiệm ra nhiều điều, giờ vẫn còn xài 300D, thực sự màu ảnh rất tốt