ảnh chiếm 2/3 ảnh cuộc thi mà ko thắng được 5/9 giải thì...:lick:
khủng bố vậy