Quote Được gửi bởi flowers View Post
Xe này còn tốt mà anh nguyenvan
- Biết vậy , nhưng mình muốn mượn chiếc xe đạp để dẫn chuyện và nhân cách hóa nó . Thói đời mà ! Cám ơn Flowers đã xem ảnh .