Em muốn tìm mua một vài ảnh Hà Nội xưa ( các công trình kiến trúc ), càng xưa càng tốt. Bác nào có thì liên hệ với em, bác nào biết thì chỉ em với ạ. Em xin cảm ơn.