Sigma ăn hên là nhờ chụp sớm hơn một chút, tối quá không lấy nét được. Hình đẹp