XL muốn lưu ý các thành viên khi cho Negative feedback trong box mua bán.

1. Nếu cuộc mua bán không thành, "tiền chưa trao, cháo chưa múc". XL đề nghị mọi người không cho Negative feedback.

2. Box mua bán không phải là nơi để cãi tay đôi với nhau. Dù với lý do gì chăng nữa thì đều là chuyện riêng của 2 người khi thỏa thuận mua bán không thể đem lên vnphoto.net để tranh luận.

3. Tất cả thành viên không liên quan đến việc mua bán vui lòng không vào tham gia thảo luận.


Thay mặt BQT.
XL