Quote Được gửi bởi tranthanh12324 View Post
Ui ảnh bị xóa hết rồi
Bác đào mã kinh thật, topic này từ 2009 lận đó