Quote Được gửi bởi zaik View Post
Nhiều chữ quá, cho em xin thêm vài tấm đi.
@ Bác Zaik: Bác chịu khó qua link này xem dùm em nha !

==> Tìm Thức Của Những Thước Ảnh Film
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=39127