Tính đặt con IR nhưng đang phân vân, bọn nó đề thế này

55mm 850nm Infrared X-Ray IR Pass Filter

55mm Infrared Infra-Red IR Lens Filter 850nm
không biết bọn nó có gì khác nhau ko hay chỉ đề thế thôi các bro nhỉ ??? mong giúp đỡ
thanks