Bạn chịu khó tìm trong mục Phim... sẽ thấy có tupic Hướng dẫn sc máy Zenith khá chi tiết và bổ ích đấy. Đọc kỹ rồi hiểu cơ cấu máy là sửa được. Nói một hai câu không giải quyết vấn đề gì cả trừ khi bạn đã tháo máy thạo rồi.