Mình tóm lại là bác có "cái đầu", ảnh chân dung không nhất thiết phải nét căng nếu không phải là chụp kiếm tiền (Quan điểm cá nhân của tui :-)) Ảnh không có số nên khó góp ý. Đại khái góc được, ánh sáng một số tấm bị loan lỗ và một số tấm focus nhầm! Cứ máy đấy mà chụp nhiều vẫn hơn mua máy xịn mà ít chụp.