Ảnh đẹp và thực hiện công phu quá.Thank bác đã cho xem để em có ý tưởng mới cho loạt ảnh sắp thực hiện.(Sao bác không in thành thiệp Giáng sinh nhỉ!)