Cảm ơn BQT.
Vì 1 diễn đàn trong sạch cho tất cả các mem.
Tuyệt vời.