Mong muốn của 1 người có lens zoom như em là mong 1 lần có lens fix :(