XIn chào các Anh Chi Em trong giới nhiếp ảnh
gần đây chúng ta nghe tin túc huỷ hoai môi trường bắt và giết chim . Đê cho ra 1 tác phẩm thì dán Keo sét up ôi đủ thứ hầm bà lắn
Hôm nay chung ta bàn bac và mổ xẻ nhửng Nhiép ảnh gia đả và đang làm nhửng chuyên ko có tính nhân bản ví du
chup land cape thi phá huỷ đi ko cho nguòi sao này chup , chup chim thi nào là dán keo di dời tổ chim, hay cắt xén don dep tổ chim cho có bức ảnh đep ,săp đăt hay ,nhửng tình trang trên nếu kéo dài , có thể noi chúng ta và con cháu chúng ta ko còn nhửng , vì chung ta đả huỷ hoai chỉ vì loi ít riêng tư
tôi mong rằng các bác hay chung tay bảo vê và cố gắng đừng vì Bức ảnh mình có rồi ko cho người khác có rồi phá huỷ đi hiên vât bẻ cây đâp phá đi chổ đó Ban chup đươc ý tưởng ban khác có thể người khác chup tao ấn tương hơn se giup cho ban Hoc hỏi đươc đừng vì tư tưởng cá nhân bảo thủ rồi phá huỷ đi sao này con các ban muốn chup như vây thì đâu còn để mà chup , ko có canh tranh thì ko có tiến bô
Chup chim và Đong vât Hoang dả vì sao các hang ho làm lens dài để làm gì vì ho cho chúng ta có 1 giới han khoảng cách để chup con vât đó vì chung ta đến gần thi nó sẻ bỏ đi và ko bao giờ chở lai vì no có cảm tương bi đe doa
tôi hi vong các ban thich chup chim và Wildlife nature hảy trang bi cho mình 1 chut kiến thức về thiên nhiên
và sắm cho mình bô gear tuong đối cho người khởi đâu
hiên nay trên thi truong nhưng bô gear cho thể laoi này ko còn đắt nửa
vói canon 7DII có nhưng lens 100-400 150-600 có thể đáp ứng đươc nhu cầu

Nikon thì có D500 và nhửng lens tiêu cư tren và có them lens 200 500 của Nikon ko đắt lắm

đay là Rule của nhiép anh wildlife trên thế giới các ban hảy đoc và ghi nhớ hảy tao cho mình 1 NAG chân chính
Thân ai

rule of the wildlife photographer

Wildlife photography consists of trying to make pictures of the nature including free-ranging and wild animal in its natural environment.
- The essential interest of wildlife photography lies in the communication of these pictures, for the purpose of information and contribution to nature education.
- The wildlife photographer is bound to an aesthetic research, so as to highlight the beauty of nature.
- But wildlife photography must blame the selfish search for photographic sensationalism.
- In the field, security and lack of disturbance of the animal, must be put before all other things, in particular in periods of reproduction.
- Wildlife photography is an activity for which one must prepare in advance, requiring patience and knowledge of the subject.

tieng viet
Nhiếp ảnh động vật hoang dã gồm cố gắng để làm cho hình ảnh của thiên nhiên bao gồm cả động vật thả rông và hoang dã trong môi trường tự nhiên của nó.
- Sự quan tâm thiết yếu của nhiếp ảnh động vật hoang dã nằm trong giao tiếp của những bức ảnh này, với mục đích thông tin và đóng góp cho giáo dục thiên nhiên.
- các nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đang bị ràng buộc vào một nghiên cứu thẩm mỹ, để làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên.
- Nhưng nhiếp ảnh động vật hoang dã phải đổ lỗi cho việc tìm kiếm ích kỷ cho giật gân nhiếp ảnh.
- trong lĩnh vực an ninh và thiếu sự xáo trộn của các động vật, phải được đặt trước tất cả những thứ khác, đặc biệt là trong thời kỳ sinh sản.
- nhiếp ảnh động vật hoang dã là một hoạt động mà người ta phải chuẩn bị trước, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiến thức của đối tượng.