Vấn đề ở đây là nếu có 2 cái filter (1 xịn, 1 giả) đặt cạnh nhau thì dễ phát hiện. Còn nếu chỉ có mỗi một cái thì cũng khó phân biệt đấy đúng không các pro vì trình độ làm giả bây giờ cũng khá cao.