Quote Được gửi bởi phucphamh View Post
Chụp nhỏ thì dùng tube để cho gần hơn rồi khép khẩu là được bác.
Không biết AI phát triển đến mức nào, mình cũng chưa hình dung được, chắc phải cập nhật công nghệ liên tục về máy ảnh xem thế nào.

Bác chụp con bướm rõ chi tiết và đẹp á. Máy ảnh có AI phải thể hệ 2 hoặc 3 mới can thiệp vô chất lượng ảnh, giờ chỉ sơ khai giới thiệu thôi.