Đang cần Filter CPL 67mm slim hãng nào cũng được, bác nào dư không dùng để lại cho mình, cảm ơn.
Liên hệ 0837789987 call or sms