Tiếp tục chia sẻ với các bác bộ ảnh chụp nội thất căn hộ chung cư.
Dự án được thiết kế cải tạo bởi KTS Nguyễn Thái Thạch.
Nhiếp ảnh: Nguyễn Thái Thạch