Những tưởng là ra đi nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra là mình đang tìm về, tìm về những kỷ niệm xa xưa, tìm về những chân giá trị của cái đẹp, tìm về ý nghĩa của cuộc đời, tìm lại……..chính mình.