các anh chị em ai có thể giúp mình cài LR trên mac cùi 2013 khu vực saigon mình sẽ mang máy đến cafe giao lưu ,xin cho biết thời gian và địa điểm ,cảm ơn anh em nhiều