Để lâu ko còn dùng tới nên thanh lý 1 balo như tiêu đề giá chỉ 250k
đt: 0903940662