Cho hỏi địa chỉ uy tín ở HCM lau ống kính, máy ảnh.
Cám ơn.