Em định thay con ngựa già 5D của em bằng 5D3 hoặc 6D2 ( chỉ cần body vì có len sẵn rồi),
hoặc có bộ nào nhỏ gọn các anh tư vấn giúp em, lâu rồi em kg cập nhật thông tin mấy ảnh nên bị mù rồi.
không biết vời tài chính từ 10- 20 củ khoai có đáp ứng dc không các anh, nhờ các anh tư vấn giúp.