Tìm mua hàng used giá tốt mùa dịch. Ai chán xin để lại cho mình. Yêu cầu kính đẹp không mốc rễ hoạt động bình thường. Vì ở SG nên hết dịch mới có thể giao dịch được. Ai có vui lòng nhắn tin qua số dt 0932 bảy hai hai không một bảy. Thanks