Bán Nikon lens 20mm f2.8 AFD luôn hood Nikon HB-4 Made In Japan like new fullbox.
Giá 6 triệu.
GD Q.10
Call 0919591950
Mời các bạn xem hình.
z2597065378485_0452d3225ac95ec2754e5f1e63c15dee by Toai 11002, on Flickr

z2597065358394_acb627cbba45bb93efeae2dfc1238246 by Toai 11002, on Flickr

z2597065386993_8aa9d941e929f23f0d2dec9d6d15bef3 by Toai 11002, on Flickr

z2597065369464_c401003050d4d731703369ebc14ea259 by Toai 11002, on Flickr

z2597065387002_bed050df06becea9effa0cb270102ae1 by Toai 11002, on Flickr

z2597065358393_3bc8d4733f2835dcaa94bc9fb455b17b by Toai 11002, on Flickr

z2597065391540_9c0e5390a2d0b2e0b42207fddf8c8d79 by Toai 11002, on Flickr

z2597065372312_eb9a55f0480c064a3f8882e4d91a9553 by Toai 11002, on Flickr

Ảnh chụp
Nikon 20mmf28 by Toai 11002, on Flickr