Julia Trotti

https://www.flickr.com/people/paperaeroplanes/

Nhiếp ảnh gia hiếm hoi cho mảng ảnh chân dung mẫu nữ được đánh giá cao.

where are you by Julia Trotti, on Flickr

35mm vs 50mm vs 85mm by Julia Trotti, on Flickr

em này thường dùng Sony A7R4 và nhiều lens fix, em ý thích chủ yếu là 85mm 1.4 GM và 35mm 1.4 GM

windswept by Julia Trotti, on Flickr


Về cơ bản thì chân dung vẫn theo nguyên tắc cô lập chủ thể, xóa phong mù mịt. Nói chung là chân dung thì cứ xóa phông đi

a spring soiree by Julia Trotti, on Flickr

sydney nights by Julia Trotti, on Flickr

tấm này là Em Jullia tự chụp selfie

honey by Julia Trotti, on Flickr

cũng ngược nắng

autumn by Julia Trotti, on Flickr

selfie

self portrait by Julia Trotti, on Flickr

cô ấy và combo Sony A7R4 với 35 GM

autumn by Julia Trotti, on Flickr

Cô ấy khá đẹp