"Cầu vồng xuất hiện sau mưa
Còn anh xuất hiện để cưa em này"