Chuyển sang Sony cần để lại Tokina SD 11-16 F2.8 IF DX
Hình thức còn mới, hoạt động bình thường.
Giá mong muốn 5tr, xem và giao dịch ở Vinhome Bason Q1.
SDT: 0933328145