Em cần tìm chỗ để học việc và phụ giúp chạy việc vặt,e đang xài 5d2 lens 24-105l(có thể nâng cấp thêm) biết chụp và chỉnh sửa cơ bản
Nếu a/c nào cần có thể lh e qua sđt 0767255266