Em gặp tình trạng như này.
Em đổ màu từ presets xong rồi. Việc còn lại là phải kéo tăng giảm Exposure để giảm sáng/tối từng tấm hoặc từng nhóm ảnh khác nhau. Cả bộ album 1000 tấm chỉ làm mỗi việc đó thôi rất mất thời gian. Dùng tính năng Match Auto Exposures thấy không hiệu quả lắm, nó không chính xác. Có cách nào giải quyết không ạ? Thanks!