Năm nay cô vy hành quá. Mùa giáng sinh đang diễn ra phản ánh thực tế này.
Post hình tiễn cô vy nhé anh em.

_D5N9556in by blurrist lump, on Flickr