Loạt ảnh test cho những ai còn lấn cấn độ nét rìa của 14-30. Toàn bộ ở f8
Nhà em có con nít, đồ chơi vật dụng hơi bị bừa bãi. Hehe, what a mess !
14mm
_Z6A4390 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
16mm
_Z6A4391 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
20mm
_Z6A4392 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
24mm
_Z6A4393 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
30mm
_Z6A4394 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Vì nhà em không quá rộng (dài) nên ở f8 hầu như mọi thứ đều nằm trong focus. Tất nhiên khi chụp real shot in real life thì chúng ta không chụp 1 mặt phẳng flat chán ngắt nhưng 14-30 có thể nói là nét từ tâm tới rìa.