Em chào anh/chị

Sắp tới em có 1 show chụp ngoài trời (lần đầu) và đang dung tt685 kèm omni. mà đánh 45 độ em thấy chưa ưng lắm nên định mua thêm 1 tản sáng. Nay em voi thấy có 3 bộ này nhưng không biết loại nào fu hợp đánh trực diện và 45 độ ạ

Mong chỉ giúp ạ. em cám ơn


tan-sang-flash-gamilight-event-pro by bin nghiem, trên Flickr

5391c449190da32ff89a65a585cc5db2 by bin nghiem, trên Flickr

FL9-60.-Tản-sáng-Tay-gấu-2 by bin nghiem, trên Flickr