Trăng đêm đó có quầng, nhưng máy không ghi nhận được. Không rõ tại xao, chắc tại ISO quá cao ? Chụp một lát thì lạnh thấm vô người, thế là chui vô lều chờ cho mây đi bớt. Tấm dưới là chụp bằng phone Samsung.

Mây kéo đến nhiều hơn.Nằm trong lều thì có túi rượu cho ấm bụng. Lâu lâu lại thò đầu ra coi mây đi bớt chưa. Cửa lều đóng hơi nước (từ hơi thở), lúc mở cửa lều ra thì đóng thành đá (giá ?) liền. Tức là hơi ấm trong lều cũng hơn bên ngoài chút ít.Tới chừng 9h tối thì bỏ cuộc và đi ngủ. Túi rượu vơi đi cũng nhiều.

Cái thú ngắm trăng, uống trà, ngậm sỏi ngâm kẹo mạch nha của các cụ ngày xưa không biết thế nào, nhưng trong lều ấm với ít rượu đối với tớ thì quá thú vị.