Kính gửi Ban quản trị của diễn đàn,

Như tiêu đề tôi kính đề nghị Ban Quản trị xóa hoàn toàn thông tin của Topic: Đăng ký tham dự Canon Marathon 2009 cho khu vực Hà Nội
Do lộ rất nhiều thông tin số điện thoại tên và địa chỉ email của nhiều người trung đó có tôi, dù cuộc thi đã kết thúc từ năm 2009.

Hiện nay các cuộc thi tuơng tự hầu hết thông tin đăng ký được bảo mật do đăng ký theo cách khác.

Vậy kính mong Ban Quản trị xóa hoàn toàn nội dung của Chủ đề này, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của những người đã đăng ký tham dự vào năm 2009 kể trên.

Xin trân trọng cảm ơn!