Em newbie sắp tới đây dự định chụp 1 bộ album cưới ngoại cảnh cho bà chị.
Em đang sử dụng : 5DMark II + 24-105 L f4 USM .
Kinh nghiệm còn non kém nên nhờ các bác hướng dẫn nên setup thông số, lấy nét, khoảng cách, từ cảnh đến chân dung, đạo cụ , ...
em cám ơn nhiều