Như tít, mình mù công nghệ nên có thắc mắc là xét về tổng thể chung hết nếu lấy 2 bức hình 1 cái chụp từ Samsung S20 Ultra và 1 cái chụp từ Canon EOS 750D thì cái nào có hình đẹp hơn, chất lượng hơn, anh em nào rành bình loạn với, xin cảm ơn.