Quote Được gửi bởi sauthanh View Post
Em chuyển BW cho ảnh trên để nó có tính nghệ thực ạ. Cảm ơn bác Thang Le gợi ý

Em thích những kiểu chụp như vầy...Ảnh hay nhờ góc chụp đẹp.Sau này chắc em kiếm một con DSLR đời cũ (giá bèo) set hẳn sang monochrome mode chụp cho sướng.Em không có Iphone chỉ vào đây hóng hềnh của bác.