Có 17mm TS-e nên em thừa 24L Ts-e. Tình trạng ngoại hình rất mới, kính đẹp hoàn hảo. Không xước, mốc. đủ cap trước sau.
Em bán giá 12tr hoặc giao lưu với 100L Macro.
Liên hệ : O9O45515O5