Mọi người có dùng phông xanh để chụp hình hay quay phim không vậy? Phông xanh ngoài việc quay phim chụp hình, để trong phòng khi làm việc bằng máy vi tính mệt mỏi, nhìn vào phông xanh cũng giúp mắt thư giãn thỏa mái hơn đó