tình hình là em sắp mua 1 con macbook pro cũ, moị người có thể tư vấn cho em nên mua ở shop nào không ạ,
với tư vấn em shop nào vệ sinh máy ảnh ổn vậy ạ?