Share Plugin làm mịn da trong video. Đó là Beauty Box và Cosmo II. Đây là 2 plugin làm mịn da mà nhiều người hay dùng nhất. Plugin áp dụng cho Adobe Premiere. Đã test tương thích tốt với bản Adobe Premiere 2019.

Link download:
Beuty Box:
https://mega.nz/#!LgoAAaoB!w3nOQgDQx...axpgq-PZVShgL8
hoặc
https://www.fshare.vn/file/MCMU1DHZB93E

Cosmo II
https://mega.nz/file/B8MSnIbI#AAAAAA...AAA1tmBf9XCUx0
hoặc
https://www.fshare.vn/folder/T3NO8QUQX5MH

Hướng dẫn sử dụng 2 plugin này: