E cần tìm mua lens này, túc tắc thôi. Bác nào có chán dùng thì ới e với ạaa
Số e đây ạ: O976 3I6296

Thanks các bác đã đọc tin