Kính nhờ ad xóa giúp nick này do đã có nick khác ạ.